Uczestnicy II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia podpisują list do Benedykta XVI z prośbą o uznanie św. Faustyny Doktorem KościołaProśbę o zaliczenie św. Faustyny do grona Doktorów Kościoła pragną wystosować do papieża Benedykta XVI uczestnicy II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia. List w tej sprawie został odczytany w łagiewnickim sanktuarium na zakończenie Mszy św. 2 października.


W przesłaniu skierowanym do Benedykta XVI uczestnicy Kongresu dziękują za słowa życzliwości i umocnienia w wierze, skierowane do nich w czasie modlitwy Anioł Pański. „Rozważając tajemnicę Bożego Miłosierdzia przypomnianą światu przez skromną zakonnicę św. Faustynę Kowalską i bł. Jana Pawła II, pragniemy włączyć się w wielki nurt „nowej ewangelizacji” i wyznawać przed całym  światem, że miłosierdzie stanowi „główny rdzeń orędzia ewangelicznego” i prowadzi człowieka do otwarcia się na Boga” – głosi tekst listu.

„Dziękujemy za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II, niestrudzonego Apostoła Bożego Miłosierdzia, który tajemnicę Boga bogatego w miłosierdzie postawił w centrum swojego nauczania papieskiego i zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu” – piszą uczestnicy Kongresu. Wyrażając prośbę o ogłoszenie św. Faustyny Doktorem Kościoła, podkreślają, że byłaby ona czwartą kobietą, obok św. Katarzyny Sieneńskiej, św. Teresy z Avila i św. Teresy od Dzieciątka Jezus, zaliczoną do tego grona. „Ufamy, że tytuł ten jeszcze bardziej przyczyni się do rozpowszechnienia ewangelicznego Orędzia Miłosierdzia na całym świecie” – piszą w przesłaniu do papieża.

Do końca Kongresu wśród jego uczestników zbierane są podpisy pod listem.

Kraków, 2.10.2011
    Santità,
    Amatissimo Santo Padre,
    i partecipanti al II Congresso Mondiale della Divina Misericordia, uniti presso il Santuario della Divina Misericordia a Cracovia – Łagiewniki,  desiderano esprimere la loro spirituale unione con il Successore di Pietro a Roma, come pure trasmettere espressioni di solidarietà ed amore figliale.
La ringraziamo per le parole della benevolenza e del rinforzamento nella fede, indirizzate alla nostra assemblea durante la preghiera dell’Angelus Domini. Meditando il mistero della Divina Misericordia, ricordato al mondo dall’umile religiosa Santa Faustina Kowalska e dal Beato Giovanni Paolo II, vogliamo aderire al grande movimento della “nuova evangelizzazione” e professare danti a tutto il mondo, che la misericordia è il “nucleo basilare del Messaggio Evangelico” e conduce l’uomo ad aprirsi a Dio, il quale già nell’Antico Testamento si rivelò come “ricco nella misericordia”, e pienamente in Gesù Cristo, unico Redentore dell’uomo.  
La ringraziamo anche per la beatificazione del Santo Padre Giovanni Paolo II, instancabile Apostolo della Divina Misericordia, il quale pose al centro del suo insegnamento pontificio il mistero di Dio ricco di misericordia ed affidò il mondo intero alla Divina Misericordia. Con l’umiltà dei fedeli discepoli di Cristo osiamo esprimere la nostra supplica, maturata da lungo tempo nel cuore dei devoti della Divina Misericordia, di annoverare Santa Faustina Kowalska tra i Dottori della Chiesa accanto a Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d’Avila e Santa Teresa del Gesù Bambino. Speriamo, che questo titolo contribuirà a una maggiore diffusione del Messaggio della Divina Misericordia.
Assicurando a Sua Santità il nostro amore e la nostra preghiera, chiediamo umilmente la Sua benedizione apostolica per l’impegno ad annunciare la Divina Misericordia.Uczestnicy II Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia podpisują list do Benedykta XVI z prośbą o uznanie św. Faustyny Doktorem Kościoła
© by II Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia
Projekt i wykonanie: Projektowanie stron WWW - Art'impression / NetSoftware